2020

ENHANCING KNOWLEDGE EXCHANGE AND INTERACTIVE INNOVATION

Do you wanna know the new concept of agricultural knowledge and innovation systems? Do you wanna know how to integrate access to agricultural modernization, innovation, and knowledge flow and how to start with entrepreneurship in the agrifood sector?

Is this workshop for you?

Are you a student, farmer, and food innovator?

Do you want to expand your knowledge of innovative systems in agriculture?

Do you want to know how to connect to the latest information in the field of

animal production and farm development?

Do you want to know how to start a business and transform your ideas into a functioning food business and what are the opportunities to support your innovative ideas from the EU fund?


Lecturers:

The workshop will be led by experienced lecturer Miroslav Záhradník and representatives of the winners of the start-up competition Jaroslav Michalko and Alžbeta Demianová

Participants will learn:

The concept of agricultural knowledge and innovation systems: AKIS establishment of operational groups focused on the productivity and sustainability of agriculture. EkonMOD milk tool–Bringing tailored decision support tools for dairy farm management to remove bottlenecks to the delivery of practice-oriented research to end-users. How to start a business in the agri-food sector.

Inovácie v poĽnohospodárstve:

Ako vytvárať nové produkty a služby?

"Inovácie v poľnohospodárstve: Ako vytvárať nové produkty a služby?

S veľkou pravdepodobnosťou popri štúdiu uvažujete nad tým, ako rozbehnúť vlastný projekt alebo priniesť do sveta poľnohospodárstva inovácie.

Celý tento proces so sebou prináša množstvo otáznikov. Ale dá sa k nemu pristupovať veľmi systematicky. Ako? To vám na workshope priblíži Adam Brocka, biznis dizajnér a spoluzakladateľ inovačného štúdia Kiuub.

Kiuub pomáha firmám zlepšovať ich existujúce produkty alebo rozbiehať úplne nové. Adam v ňom má pod palcom tím biznis dizajnérov a zlepšovanie interných aj klientských inovačných kapacít. Okrem toho rozbehol viacero komunitných projektov. A k inováciám sa dostal vďaka akceleračným programom, v ktorých pomáhal startupom a spoločensky-prospešnym projektom s nastavením dlhodobej udržateľnosti.

Na workshope sa spolu pozrieme na to, ako pristupovať k navrhovaniu nových produktov a služieb. Ukážeme si praktické prípadové štúdie aj príklady nástrojov, ktoré vám pomôžu pri rozbiehaní vlastných projektov. Počas tréningu sa dozviete:

 • Kde hľadať problémy, ktoré potrebujú riešenia?

 • Ako sa rozprávať s potenciálnymi zákazníkmi?

 • Ako otestovať svoje nápady ešte predtým ako sa pustíte do ich realizácie?

 • Ako definovať pridanú hodnotu vášho projektu?

 • Čo urobiť ako prvé a ako si nastaviť priority?


Tiež si ukážeme praktické prípadové štúdie o tom:

 • Ako sme rozbehli lokálny trh na podporu miestnych výrobcov a remeselníkov?

 • Ako sme zlepšovali zákaznícku skúsenosť klientov mestskej polikliniky?


EIT Food Hub INOVAČNÝ WORKSHOP: Uplatnenie absolventa v agrosektore a potravinárstve

Dňa 5.11. 2019 sa vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil Inovačný workshop „Uplatnenie absolventov v agrosektore a potravinárstve“, ktorý v rámci svojich aktivít na Slovensku organizoval EIT Food Hub.

Podujatie bolo organizované pre študentov ako aj absolventov univerzít s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť na trhu práce. Po úvodnom predstavení aktivít EIT Food Hub na Slovensku a Výskumného centra AgroBioTech sa študenti venovali riešeniu zadaných úloh pod vedením Ing. Ľubomíra Lacúcha, zástupcu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Počas spoločných aktivít študenti zlepšili svoje komunikačné schopnosti, kreatívne myslenie a prácu v tímoch. Podujatie na záver obohatili aj pracovníci Výskumného centra AgroBioTech, ktorí prezentovali výsledky vedeckovýskumnej činnosti.

Deň kariéry a HACKATHON. Čo priniesla súťaž o štipendium pre študentov v rámci EIT Food Hub Additional Activities?

Celouniverzitný Deň kariéry (15. 10.) priniesol aj zaujímavé podujatie – tzv. sociálny HACKATHON. Išlo o súťaž, v rámci ktorej päť študentských tímov hľadalo praktické riešenie problému ako znižovať potravinový odpad v domácnostiach na Slovensku.

Ako nás informovala doc. Danka Moravčíková, v rámci podujatia bolo skombinovaných viacero aktivít. „Podujatie bolo organizačne a finančne zastrešené EIT Food Hub v spolupráci so Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou, ktorá rieši projekt Inovujme.sk a organizuje podujatia tohto typu na stredných a vysokých školách.

Podstatou takejto súťaže vo všeobecnosti je, že tímy mladých ľudí riešia konkrétny problém, ktorý zadávajú ľudia z praxe. Zadávateľom témy pre prvý sociálny hackathon na SPU v Nitre bola Zuzana Madajová z občianskeho združenia FreeFood a téma plne korešpondovala so zameraním aktivít projektu EIT Food Hub.

„Naše občianske združenie rieši prevenciu plytvania potravinami na Slovensku, zaoberáme sa aj symptómami tohto fenoménu a legislatívou,“ hovorí Z. Madajová. „Najskrytejším typom odpadu je odpad vyprodukovaný v domácnostiach, takže len osveta, uvedomenie si a priznanie toho problému sú počiatočným riešením. Práve domácnosť je fáza potravinového reťazca, v ktorej sa plytvá najviac.

Food waste je však nielen vážnym etickým, environmentálnym, ale aj ekonomickým problémom. Preto je veľmi dôležité podnietiť v mladých ľuďoch záujem o uvedenú tému. V rámci politiky EÚ bude musieť Slovensko povinne od roku 2020 merať tento odpad a prichádzať s konkrétnymi a efektívnymi riešeniami. Na Slovensku nemáme presné štatistiky, opierame o údaje, že v našej krajine asi 50 % odpadu vyprodukujú domácnosti. V rámci EÚ doteraz desať krajín meria vyprodukovaný potravinový odpad v domácnostiach a sú schopné o tom poskytnúť aj údaje.“

Na podujatí vládla tvorivá a inšpiratívna atmosféra, ktorej nositeľmi bolo 34 účastníkov sociálneho hackathonu – študentov všetkých troch stupňov a všetkých fakúlt našej univerzity. Súťažili v piatich tímoch a po vstupných prezentáciách o EIT Food Hub, o projekte Inovujme.sk, o koučovaní v praxi a po spresnení faktov a podrobnejších informáciách o téme Stratégia znižovania potravinového odpadu v domácnostiach na Slovensku mali účastníci asi 90 minútach na kreatívny brainstorming. Po prestávke prezentovali svoje riešenia pred porotou zloženou so zástupcov praxe, SIEA, SPU v Nitre a samotnej zadávateľky témy. Zúčastnení študenti ponúkli veľmi inšpiratívne a zaujímavé riešenia aj s originálnymi názvami:

 • „Máš na výber, nebuď odpad“ - model zvozu bioodpadu a jeho ďalšieho využitia v originálnom prepojení na farmárov, potravinové banky, novovytvorené zberné stanice, ako aj na projekt adoptívnych zvierat;

 • EMI – model zdôrazňujúci význam edukácie, motivácie a implementácie, ktorý zahŕňa konkrétne riešenie zadefinovaného problému na úrovni krajských miest a ktorého autori poukázali na význam adresného vzdelávania rôznych cieľových skupín, ako aj na účinný fenomén súťaže medzi krajmi či obcami;

 • I-EAT – stravovacia aplikácia, resp. Food apka, ktorá na základe rôznorodých indikátorov o domácnosti a jej členoch a na základe voľby rôznych kritérií dokáže vygenerovať množstvo praktických výstupov;

 • FOODSAVE – aplikácia, ktorá prepojením interaktívneho plánu – profilu – kalendára – štatistiky umožňuje koordinovať spotrebu domácnosti a upozorní napr. aj na možné alternatívne využitie surovín;

 • „Maj sa, odpad“ – edukačno-sieťujúca aplikácia pre vekovú kategóriu 15 - 45 rokov monitorujúca množstvo odpadu a poskytujúca následný akčný plán, nákupný zoznam a pod.

Porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o dvoch víťazných riešeniach, ktorými sa napokon stala aplikácia I-EAT (1. miesto) a FOODSAVE (2. miesto). Členovia víťazných tímov dostali vecné ceny a mimoriadne štipendium vo výške 150 eur a 100 eur. Všetkým účastníkom bol udelený certifikát za účasť a drobné suveníry. Patrí im úprimné poďakovanie od zadávateľky témy, poroty, hostí, vedenia univerzity i fakúlt, pretože svojou aktívnou účasťou ukázali, že naša univerzita má veľmi šikovných študentov, ktorí sa zaujímajú aj o sociálne témy a dokážu ponúknuť praktické riešenia pre prax.