Prihlasovanie

ONLINE semináre

budú prebiehať len vo vybraných dňoch

od 02. - 16. júna, 2020 a nebudú dlhšie ako 2 hodiny denne.

Prihlásiť sa môžete poslaním

E-mailu na: eitfoodhub@uniag.sk alebo na telefónnom čísle 0911 71 73 71.

Posledný deň podania prihlášky je 20. máj, 2020.

Vybraní účastníci budú informovaní prostredníctvom zaslaného E-mail-u alebo telefonicky.

Pre viac informácií nás kontaktujte cez

E-mail: nora.maruniakova@uniag.sk,

Mobil: 0911 71 73 71,

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.