Demo Day 2019

Máme víťazov súťaže EIT Food RIS INNOVATION PRIZES 2019

Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU sa 19. septembra uskutočnilo finále súťaže EIT Food RIS INNOVATION PRIZES 2019, prestížnej súťaže startupistov v agropotravinárskom sektore. Súťaž, na ktorej predstavilo svoje inovatívne nápady desať slovenských finalistov, sa uskutočnila v rámci projektu EIT Food Hub.

Podaných bolo 23 prihlášok, zahraničná EIT komisia vybrala 10 finalistov. Počas Demo dňa v Nitre boli finalisti hodnotení porotou, ktorú tvoril člen EIT Food z kolokačného centra vo Varšave, Poľsko a traja zástupcovia z praxe zo Slovenska. Poradie finalistov bolo určené 60 percentami na základe bodového hodnotenia zahraničnej EIT komisie a 40 percentami stanovenými porotou v rámci Demo dňa v Nitre.

Na prezentácii sa zúčastnilo desať tímov: SAMO Europe, LivingElements, NU3Gen, s.r.o., B4D - biomimicry for design, BFT, s.r.o., Honey Lab, Naše-Vaše, Modoo, Bee is to be a ŽI. Začínajúci podnikatelia v potravinárstve a agrosektore predviedli svoje inovatívne nápady a zabojovali o 5-tisíc a 10-tisíc eur.

Porota vybrala dvojicu víťazov. Spoločnosť NU3Gen, s.r.o., založená v roku 2016, sa špecializuje na sprostredkovanie a interpretáciu genetických dát. Zákazníci pomocou genetických testov zistia viac o svojom tele, o možných rizikách, o svojej športovej predispozícii, získajú odporúčania ako sa správne stravovať a i. Druhým víťazom je spoločnosť Living Elements s dizajnérskym experimentom zameraným na mikroriasy. Polyfunkčné svietidlo vytvorené z mikrorias poskytne okrem svojej základnej funkcie (svetlo) aj lokálnu potravu pre človeka.

Z monitorovania médií:

TV Nitrička: http://tvnitricka.sk/eit-food-demo-day-na-spu-v-nitre/

Demo day v Roľníckych novinách