Seedbed

SEEDBED

Seedbed Incubator je 6-mesačný program, ktorého cieľom je transformácia inovatívnych nápadov a prielomov v oblasti výskumu do trhom overených obchodných ponúk. Je určený pre podnikateľských akademikov, začínajúcich podnikateľov a novovzniknuté začínajúce podniky, ktoré chcú potvrdiť trhovú príležitosť.

Viac nájdete na: https://www.eitfood.eu/projects/seedbed