AA 2022

Workshop: HONEY LABS

Hlavným cieľom workshopu je priblížiť zaujímavosti o mede a ukázať rozdiely medzi pravým medom a falšovaným medom či medom zo supermarketov a naučiť účastníkov rozlišovať kvalitný med od včelára od falšovaného.

Súčasťou workshopu sú prednášky vedené odborníkmi o rôznych druhoch medov, chemickom zložení medu, jeho biologických vlastnostiach, zdravotných prínosoch, terapeutickom využití a apiterapii, ako aj o vývoji nových kvalitatívnych testov s ohľadom na funkčnosť medu.

Praktická časť bude zahŕňať identifikáciu pravých kvalitných a falšovaných medov v praxi a senzorické hodnotenie inovatívnych medov s pridanou hodnotou obohatených o suplementy rastlinného pôvodu.

KÁVOVÝ WORKSHOP

Chcete sa dozvedieť viac o káve a odhaliť spolu s nami tajomstvá praženia a prípravy kávy na praktickom workshope?

Prihláste sa na Kávový workshop, ktorý sa bude konať 7. a 11. novembra 2022, vypočujte si cenné rady od odborníkov počas prednášok a vyskúšajte si praženie kávy v rámci praktickej časti workshopu.


Prihláste sa ešte dnes na: https://forms.gle/RqX3WumDoSNz6yth8

JOB SKILLS STUDIO


Podujatie bude zamerané na získanie odborných vedomostí a cieľom je poskytnúť základné poznatky o všeobecných postupoch a opatreniach na kontrolu bezpečnosti potravín. Absolvovaním workshopu sa výrazne zvýšia šance Ukrajincov na trhu práce v oblasti agropotravinárskeho sektora.

Prednášky zahŕňajú témy Potravinové systémy, Bezpečnosť a kontrola potravín, Hygiena potravín, Systém HACCP.