2021

EIT Food Workshop: Inovačné zručnosti pre pracovné príležitosti budúcnosti

Aké príležitosti na trhu práce čakajú v budúcnosti? Ktoré zručnosti by nemali chýbať vo vašom portfóliu? A ako ich rozvíjať už dnes? Na tieto témy sa pozrieme počas workshopu s lídrom tímu biznis dizajnérov v inovačnom štúdiu Kiuub, Adamom Brockom.

Počas workshopu sa spolu pozrieme na kľúčové zručnosti budúcnosti a trendy v agrosektore. Porozprávame sa o koncepte tzv. Intrapreneurship a tiež nazrieme do zákulisia inovačného štúdia a očakávaní od kandidátov do tímu.

Súčasťou workshopu bude možnosť individuálnych konzultácií s facilitátorom o vyššie uvedených témach.

PRIHLÁS SA TU!

Bol zahájený náborový proces pre EIT Food RIS Fellowships

Rozvi svoj talent v top agro-potravinárskych podnikoch počas platenej stáže v EÚ!

Študenti a absolventi Ing. štúdia s rôznym vzdelaním, ako aj doktorandi a postdokovia z krajín EIT RIS sú vítaní pri objavovaní pracovných príležitostí v potravinárskom priemysle získaním jedinečných, profesionálnych platených stáží v trvaní 3 až 6 mesiacov v rámci štipendií EIT Food RIS Fellowships Action Line.

Termín ukončenia podávania prihlášok: 12. apríl 2021 o 23:59

EIT Food RIS Fellowships Action Line je rozdelený do dvoch doplnkových programov:

  • RIS Fellowships, venované Ing. študentom, absolventom a mladým podnikateľom. Stážisti budú mať príležitosť uplatniť akademické vedomosti a aplikovať ich do praktických kontextov, ale aj rozvíjať tvorivé vlastnosti v oblasti riešenia problémov v KIC partnerských organizáciách s cieľom podnietiť vývoj podnikateľských inovácií v domovských krajinách. Uchádzači budú môcť získať praktické skúsenosti v potravinárskom priemysle a posilniť pracovné zručnosti a kompetencie, vrátane analytického myslenia a kreatívneho prístupu pri riešení problémov. Stážisti v rámci RIS Fellowships sa budú podieľať na aktivitách zameraných na vzdelávanie sa v ich hostiteľskej spoločnosti - môžu to byť interné projekty alebo každodenné úlohy hostiteľského partnera. PRIHLÁS SA TU

  • RIS Talents, venované doktorandom a mladým postdokom. Uchádzači budú profitovať z poznatkov získaných pri výskumných a vývojových prácach a budú tiež povzbudzovaní k tomu, aby sa počas svojej stáže zapojili do priemyselnej spolupráce alebo podnikania. Stážisti RIS Talents budú mať príležitosť rozvíjať kompetencie kritického myslenia účasťou na inovačných projektoch, výskumných a vývojových projektoch vedených partnerskými organizáciami EIT Food alebo na projektoch Horizon Europe. PRIHLÁS SA TU