Food Accelerator Network (FAN)

FOOD ACCELERATOR NETWORK (FAN)

Program EIT Food Accelerator Network (FAN) spája pôsobivé agropotravinárske podniky s poprednými priemyselnými a výskumnými partnermi, aby mohli pilotovať svoje technológie a dosiahnuť hlavný cieľ, a to úspešné prijatie na trhu. Tento program je pre registrovaných začínajúcich podnikateľov s pripravenými pilotnými riešeniami.

Viac nájdete na: https://www.eitfan.eu/