CEL info

Seniori úspešne navrhli 9 prekvapivých produktov v rámci projektu EIT Food RIS CEL.

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa konalo dňa 16. júna slávnostné ukončenie prestížneho projektu „Zapojenie spotrebiteľov do vývoja nového produktu“ - EIT Food RIS Consumer Engagement Labs.

Záverečné online stretnutie bolo spojené s prezentáciami novovytvorených návrhov potravinárskych výrobkov. Nasledovala podnetná a zaujímavá diskusia s hosťami a navrhnuté koncepty výrobkov boli hodnotené odbornou komisiou v zložení: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., Ing. Lucia Gabríny, PhD., doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., Ing. Ľubomír Belej, PhD., Ing. Eva Ivanišová, PhD. a zástupcami firiem: Marek Šarmir (MAXIM PHARM s.r.o.) a doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (NU3Gen). Počas tvorivého popoludnia plného kreatívnych nápadov vládla priateľská atmosféra vďaka účastníkom, ktorí prezentovali navrhnuté produkty s veľkým nadšením.

Na záver odborná porota udelila 3 ocenenia za tímovú prácu: “Najviac búrlivú tímovú prácu”, “Tímový prístup k riešeniu problémov”, “Mimoriadnu kultúru diskusie a efektívnu komunikáciu” a 9 ocenení za originálne nápady: “Najpraktickejší produkt”, “Najvoňavejší produkt”, “Najretro produkt”, “Najoriginálnejší produkt”, “Najtradičnejší produkt”, “Najvtipnejší názov”, “Najvšestrannejší produkt”, “Najrituálnejší produkt”, “Najnetradičnejší produkt”.

Projekt prebiehal počas 2 týždňov, pričom prvý týždeň bol zameraný na cieľových spotrebiteľov, ich návyky a požiadavky a v nasledovnom týždni účastníci vytvorili 9 výnimočných a prekvapivých návrhov potravinárskych produktov, s využitím tradičných, ale aj netradičných surovín a nadizajnované inovatívnym spôsobom. Moderátori, výskumníci z Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, odviedli vynikajúcu prácu pri mentorovaní a boli nápomocní účastníkom počas celého priebehu seminárov. V blízkej budúcnosti bude projekt pokračovať na strane firiem, ktorých úlohou bude implementácia novovytvorených nápadov pri výrobe produktu určeného pre seniorov a jeho umiestnenie na trh.

Gratulujeme k úspešnému absolvovaniu online seminárov projektu EIT Food RIS CEL a držíme palce potravinárskym firmám pri veľkej výzve vyrobiť produkt, ktorý bude spĺňať zdravotné požiadavky a chuťové preferencie seniorov.