AA 2023

Študenti v rámci projektu EIT Food Hub absolvovali zaujímavé workshopy

Vedecký AgriFood workshop

EIT Food Hub ponúkol 9. novembra domácim a zahraničným študentom SPU jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na workshope s medzinárodnou účasťou s názvom „Scientific AgriFood“. Podujatie účastníkom umožnilo spojiť teoretické znalosti s praxou a vymeniť si vedecké poznatky medzi sebou a odborníkmi z praxe. Workshop pozostával z viacerých panelov, kde si študenti mohli vybrať tému, ktorá bola úzko spätá s ich zameraním. V sekciách sa venovali témam zameraným na Živočíšnu výrobu, Technológiu, Kvalitu a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu a výživu, Rastlinnú výrobu a technológiu, Kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu, Multifunkčné poľnohospodárstvo, Životné prostredie, Krajinnú architektúru a rozvoj vidieka, Biotechnológiu a aplikovanú a molekulárnu biológiu.

MED-BioFood Training School workshop

Ďalší zaujímavý workshop s uvedeným názvom sa konal 10. novembra na SPU. Pozostával z viacerých prednášok a interaktívnych aktivít, kde študenti mohli nadobudnúť nové praktické a teoretické znalosti, ktoré im pomôžu v praxi. Podujatie odštartoval profesor Peter Sláma z Mendelovej univerzity v Brne prednáškou na tému Biológia mliečnej žľazy. Inžinierka Eva Ivanišová z FBP predniesla študentom o benefitoch a riskoch pitia kávy. Záver patril diskusii a prehliadke VC ABT.

1 Additional Activity - SUA_9.11.2023.pdf
2 Additional Activity - MED-BioFood.pdf