NEWS

Aké príležitosti na trhu práce čakajú v budúcnosti? Ktoré zručnosti by nemali chýbať vo vašom portfóliu? A ako ich rozvíjať už dnes? Na tieto témy sa pozrieme počas workshopu s lídrom tímu biznis dizajnérov v inovačnom štúdiu Kiuub, Adamom Brockom.

Počas workshopu sa spolu pozrieme na kľúčové zručnosti budúcnosti a trendy v agrosektore. Porozprávame sa o koncepte tzv. Intrapreneurship a tiež nazrieme do zákulisia inovačného štúdia a očakávaní od kandidátov do tímu.

Súčasťou workshopu bude možnosť individuálnych konzultácií s facilitátorom o vyššie uvedených témach.

PRIHLÁS SA TU!

EIT Food Hub 2021: perspektívy a transfer poznatkov do praxe

The event offers networking university academics with the representatives from the main field of the agrifood sector and matchmaking with the right industry representatives, as well as discussing current problems in the food industry, especially raw materials, biotechnology, and technology production, trade, quality, food control, and safety. The event is aimed at innovative ideas, networking in the food system and a new innovative approach in the research area, as well as transfer knowledge into practice with the main topic EDUCATION, RESEARCH, AND INNOVATION: A knowledge transfer perspective.

The workshop entitled „From idea to consumer” is aimed at creating innovative ideas and new food product development. Participants of the workshop will show their creativity in designing unconventional food products. The concept of the workshop is focused on targeting customer groups, their characteristics, and the customer-oriented food design process. During the workshop, participants will transform ideas into a design of food products and product labels. Moreover, participants of the workshop will unlock the secret of the marketing strategy in the agri-food sector and learn how to market food products. Finally, participants gain knowledge about the system of food safety management, as well as nutrition and health claims.

TeamUp

Hľadáš technického alebo obchodného spoluzakladateľa, ktorý by ti pomohol vybudovať efektívny agropotravinársky startup? Prihlás sa do programu TeamUp, nájdi správneho spoluzakladateľa a získaj školenie a financovanie z EIT Food.

TeamUp je program EIT Food, ktorý spája popredných technológov s najlepšími obchodnými profesionálmi a podporuje ich v budovaní efektívnych agropotravinárskych podnikov.

Pre koho je určený?

Pre technológov a výskumných pracovníkov, ktorí majú účinné agropotravinárske riešenie, ale majú problém ho komercializovať. Pre obchodníkov a začínajúcich podnikateľov nadšených pre inovácie v poľnohospodárskom priemysle.

Prečo sa zapojiť?

  • nájdete správneho obchodného alebo technologického spoluzakladateľa,

  • vybudujte a spoločne rozviniete efektívne agropotravinárske startupy,

  • získate odborné školenie a prístup k sieti EIT Food,

  • získate mesačnú finančnú podporu 2 000 eur (na 3 mesiace) a šancu získať ďalšie financovanie z EIT Food.

Zistite viac o programe a prihláste sa teraz na https://www.eitfood.eu/projects/teamup .

Termín ukončenia prihlasovania je 18. apríl 2021.

Program Test Farms

bol vytvorený pre tých, ktorí chcú inovovať poľnohospodárske postupy. Cieľom je podpora technologickej transformácie poľnohospodárstva umožnením začínajúcim podnikateľom overiť a otestovať ich produkty a služby a predstaviť ich podnikanie potenciálnym klientom, ako aj poskytnutím príležitosti poľnohospodárom testovať najnovšie inovácie potvrdené inštitútom EIT Food.

Test farms pomôže overiť poľnohospodársku technológiu alebo produkt v reálnych podmienkach a zvýši tak šance na komerčný úspech.

Máte inovatívne riešenie zlepšujúce postupy v poľnohospodárstve a jeho vplyv na životné prostredie, fungujúci prototyp pre poľnohospodárske výzvy, ktorý môže byť testovaný na poli / sade / so zvieratami od júla 2021?

Prihláste sa do 30. apríla 2021 a zlepšite s nami poľnohospodárstvo!

Viac informácii o programe a podmienkach Test Farms nájdete na webstránke https://www.eitfood.eu/projects/test-farms

EIT Jumpstarter

“We can name lots of benefits from the EIT Jumpstarter – we have reached several achievements, made so many contacts, all the mentoring that we had in all these months is measureless, and of course the prize that will help us move forward.”

Miguel Cerqueira, CTO of 2BNanofood, first prize winner in the Food category

Máte inovatívny podnikateľský nápad a chcete naštartovať svoje podnikanie? Ocenený EIT Jumpstarter je späť a spája šesť najväčších európskych tematických inovačných sietí (EIT Health, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility).

Ak chcete založiť tomorrow’s science-based business podnikanie, prihláste sa ešte dnes na https://apply.eitjumpstarter.eu

Bol zahájený náborový proces pre EIT Food RIS Fellowships

Rozvi svoj talent v top agro-potravinárskych podnikoch počas platenej stáže v EÚ!

Študenti a absolventi Ing. štúdia s rôznym vzdelaním, ako aj doktorandi a postdokovia z krajín EIT RIS sú vítaní pri objavovaní pracovných príležitostí v potravinárskom priemysle získaním jedinečných, profesionálnych platených stáží v trvaní 3 až 6 mesiacov v rámci štipendií EIT Food RIS Fellowships Action Line.

Termín ukončenia podávania prihlášok: 12. apríl 2021 o 23:59

EIT Food Government Executive Academy – Edition 2021

gives an opportunity to share good practices, benefit from lessons learned from other countries and participate in an international network of policy experts in the public sector, innovation policy / RIS3, leadership potential, entrepreneurial approach, and diversity.

The application deadline is 9th April 2021.

The Academy is delivered by University of Warsaw, EIT Food CLC North-East and EIT Food CLC South with a group of industrial partners: Danone, Bioazul, and VTT.


You can read more about it by visiting our website: http://timo.wz.uw.edu.pl/gea/

Pandemická kríza urýchli zmeny v poľnohospodárstve a potravinárskom odvetví

V rámci projektu EIT Food Foresight podporeného Európskym inovačným a technologickým inštitútom EIT Food bola vypracovaná správa Food Foresight: Dôsledky pandémie COVID-19 na potravinárske odvetvie spoločnosťou EIT Food v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Deloitte.

Správa predstavuje regionálnu perspektívu, ako aj kapitoly venované jednotlivým štátom vrátane Slovenska a správa je dostupná na stiahnutie na adrese:

https://www.eitfood.eu/food-foresight

Pandemická kríza urýchli zmeny v poľnohospodárstve a potravinárskom odvetví