NEWS

STRETNUTIE SO ZÁSTUPCAMI CLC Z VARŠAVY A CENTROM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

Dňa 23.11.2023 prebehla online diskusia medzi zástupcami CLC z Varšavy a zástupkyňami Centra vedecko-technických informácii SR. Na úvod poľská strana predstavila krátkou prezentáciou EIT Food Hub a plánované nové výzvy na rok 2024. Diskutovalo sa ďalej ohľadom otázok ako môže CLC z Varšavy využiť národné financie na spolufinancovanie svojich aktivít a  rozšíriť  projekty na Slovensku.


Profesorka Adriana Kolesárová na záver zhrnula doterajšiu plodnú spoluprácu a dosiahnuté úspechy v rámci projektu.

Študenti SPU v Nitre testovali svoje zmysly v rámci workshopu EIT Food Hub   

Možnosti inovatívneho využitia odpadov z potravinárstva v praxi a ich senzorické hodnotenie boli témou workshopu Upcykling, ktorý sa konal 18. októbra vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Spolu 24 študentov, z toho šesť zahraničných v rámci medzinárodného programu DAFM, si vyskúšalo analýzu hotových up-cyklovaných produktov. Dozvedeli sa, ako sa dá v potravinárstve efektívne využiť mláto, teda tuhé zbytky vznikajúce pri výrobe piva. Workshop sa konal pod záštitou EIT Food Hub.

Ide o európsku iniciatívu, ktorú založil Európsky inovačný a technologický inštitút. Buduje spoločenstvo rôznych partnerov v potravinárskom priemysle s cieľom podnietiť inovácie a podnikanie v Európe.

Študenti si po vyplnení vstupného testu vypočuli prednášku doktorky Evy Kováčikovej z AgroBioTechu, z ktorej sa dozvedeli, čo je to mláto, čo obsahuje a prečo je výhodné ho up-cyklovať. Tiež sa oboznámili s významom zdraviu prospešných fenolických látok, navrhli hypotézu týkajúcu sa zmeny ich obsahu v mláte a v spracovanom výrobku. V rámci praktickej časti workshopu stanovovali v senzorickom laboratóriu celkový obsah fenolických látok vo vzorkách sušeného mláta a sušienok z neho vyrobených, štatisticky vyhodnotili výsledky a vyvodili závery.

Ďalšia odborníčka z výskumného centra doktorka Patrícia Joanidis študentom predstavila základy senzorickej analýzy potravín a oboznámila ich so špičkovými laboratórnymi prístrojmi, akými sú

e-oko, e-jazyk a e-nos. Po teoretickej časti nasledovala najzaujímavejšia pasáž – senzorické hodnotenie sušienok s prídavkom sušeného mláta, pri ktorom si študenti overili svoje zmysly. Farebné profily sušienok hodnotili s využitím elektronického oka, ktoré rozlíši väčšie spektrum farieb ako ľudské oko. Na záver pomocou dotazníkov vyhodnotili získané výsledky a vyvodili závery.

Podujatie zorganizovala profesorka Adriana Kolesárová, inžinier Michal Mihaľ z Ústavu aplikovanej biológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva a doktorka Eva Ďurčanská z Výskumného centra AgroBioTech. Výsledkom EIT Food workshopu bolo získanie poznatkov z oblasti senzorickej analýzy potravín. Účastníci workshopu nadobudli laboratórne zručnosti v oblasti analýzy biologicky cenných látok vo výrobkoch s pridanou hodnotou, o čom nasvedčoval aj výstupný test, ktorý deklaroval úspešnosť študentov, zvládnutie témy a spokojnosť lektorov.


Ananlýza up-cyklovaných produktov a ich senzorické hodnotenie  

Kde? 

Ústav Aplikovanej biológie/VC AgroBioTech

Kedy? 

18.10.2023 o 8:00 hod.
Prihlasovanie:
https://uniag.link/jSB50 

Viac info na: 

eitfoodhub@uniag.sk

SALES BOOSTER

Je váš startup pripravený expandovať na nové agropotravinárske trhy v Európe alebo z iného odvetvia na agropotravinársky trh 🚀? 

Prihláste sa do Sales Booster a rozšírte svoje podnikanie v agropotravinárskom sektore🌱! Sales Booster je na mieru vytvorený program EIT Food, ktorý pomáha inovatívnym startupom z južnej, strednej a východnej Európy: - zostaviť plán internacionalizácie 🌐 - preskúmať nové agropotravinárske trhy v Európe 🌿 - vstúpiť do agropotravinárskeho sektora z iného odvetvia - získať na mieru- získajte odbornú podporu a vylepšite svoju sieť – učte sa od kolegov zakladateľov 🤝🏻 

Zistite viac a prihláste sa do 28. júna: https://www.eitfood.eu/projects/sales-booster

Science wih Coffee - workshop pre študentov

Kde? 

Výskumné centrum AgroBioTech - kongresova sála

Kedy? 

21.6.2023 o 10:00 hod.

Viac info na: 

eitfoodhub@uniag.sk

RIS FELLOWSHIPS

Objavte znovu agropotravinársky priemysel – špičkové technológie, marketing a komunikácia, inovácie, moderné laboratóriá, to všetko a ešte viac na vás čaká počas platenej stáže EIT Food RIS Fellowships 2022!

Prihláste sa teraz: https://lnkd.in/drCSbUQ

Čakajú na vás len výhody:

Myslite na budúcnosť už teraz a nenechajte si ujsť skvelú príležitosť!!!

NPD SKills


New Product Development Skills workshop je komplexný vzdelávací program, ktorý ponúka prehľad o aktuálnych informáciách a trendoch z potravinárskeho sektora a je pripravený spoločne odborníkmi z univerzít, priemyslu a výskumných ústavov. 

Tento workshop je zameraný na získanie zručností pri vývoji nových produktov a podporu rozvoja priekopníckych produktových nápadov v potravinárskom priemysle. Učebné nástroje, techniky a osvedčené postupy sú vyvinuté na podporu procesu vývoja nových produktov. Workshop je navrhnutý tak, aby umožnil účastníkom získať poznatky zo skutočných prípadových štúdií úspechu a neúspechu pri vývoji nových produktov z potravinárskeho priemyslu a uplatniť znalosti v prostredí simulovanom počítačom. 

Workshop pozostáva z množstva praktických lekcií, vrátane spracovania potravín, senzorických hodnotení, videí prípadových štúdií, virtuálnych prehliadok, tímovej práce, cvičení založených na simuláciách a prípadových štúdií rôznych globálnych spoločností a startupov.

Podrobné informácie nájdete tu: www.eitfoodnpdskills.eu 

Prihlasovanie je otvorené! 

REGISTRÁCIA: https://apply.eitfood.eu/courses/course/117-npd-skills-learn-through-experience

Buď o krok vpred pred konkurenciou! 


EIT Food HUB na SPU v Nitre v spolupráci so Združením HACCP Consulting organizuje training pre študentov, ktorý zvýši ich šance na trhu práce a odkazuje na strategický cieľ "Educate to engage, innovate and advance". 


Prihlás sa na training Education for Better Future in Agri-food, absolvuj s nami školenie: Hygiena potravín, správna hygienická prax, HACCP a potravinové právo a získaj hodnotný certifikát, ktorý môžeš uplatniť v praxi. 


Akreditovaný vzdelávací program bude prebehať 24. a 25. februára 2022 online. Počet miest je obmedzený - registruj sa ešte dnes prostredníctvom linku: 

PRIHLÁS SA TU!

Aké príležitosti na trhu práce čakajú v budúcnosti? Ktoré zručnosti by nemali chýbať vo vašom portfóliu? A ako ich rozvíjať už dnes? Na tieto témy sa pozrieme počas workshopu s lídrom tímu biznis dizajnérov v inovačnom štúdiu Kiuub, Adamom Brockom. 

Počas workshopu sa spolu pozrieme na kľúčové zručnosti budúcnosti a trendy v agrosektore. Porozprávame sa o koncepte tzv. Intrapreneurship a tiež nazrieme do zákulisia inovačného štúdia a očakávaní od kandidátov do tímu. 

Súčasťou workshopu bude možnosť individuálnych konzultácií s facilitátorom o vyššie uvedených témach. 

PRIHLÁS SA TU!

EIT Food Hub 2021: perspektívy a transfer poznatkov do praxe

The event offers networking university academics with the representatives from the main field of the agrifood sector and matchmaking with the right industry representatives, as well as discussing current problems in the food industry, especially raw materials, biotechnology, and technology production, trade, quality, food control, and safety. The event is aimed at innovative ideas, networking in the food system and a new innovative approach in the research area, as well as transfer knowledge into practice with the main topic EDUCATION, RESEARCH, AND INNOVATION: A knowledge transfer perspective. 

The workshop entitled „From idea to consumer” is aimed at creating innovative ideas and new food product development. Participants of the workshop will show their creativity in designing unconventional food products. The concept of the workshop is focused on targeting customer groups, their characteristics, and the customer-oriented food design process. During the workshop, participants will transform ideas into a design of food products and product labels. Moreover, participants of the workshop will unlock the secret of the marketing strategy in the agri-food sector and learn how to market food products. Finally, participants gain knowledge about the system of food safety management, as well as nutrition and health claims. 

TeamUp

Hľadáš technického alebo obchodného spoluzakladateľa, ktorý by ti pomohol vybudovať efektívny agropotravinársky startup? Prihlás sa do programu TeamUp, nájdi správneho spoluzakladateľa a získaj školenie a financovanie z EIT Food.

TeamUp je program EIT Food, ktorý spája popredných technológov s najlepšími obchodnými profesionálmi a podporuje ich v budovaní efektívnych agropotravinárskych podnikov.

Pre koho je určený?

Pre technológov a výskumných pracovníkov, ktorí majú účinné agropotravinárske riešenie, ale majú problém ho komercializovať. Pre obchodníkov a začínajúcich podnikateľov nadšených pre inovácie v poľnohospodárskom priemysle.

Prečo sa zapojiť?

Zistite viac o programe a prihláste sa teraz na https://www.eitfood.eu/projects/teamup .

Termín ukončenia prihlasovania je 18. apríl 2021.

Program Test Farms 

bol vytvorený pre tých, ktorí chcú inovovať poľnohospodárske postupy. Cieľom je podpora technologickej transformácie poľnohospodárstva umožnením začínajúcim podnikateľom overiť a otestovať ich produkty a služby a predstaviť ich podnikanie potenciálnym klientom, ako aj poskytnutím príležitosti poľnohospodárom testovať najnovšie inovácie potvrdené inštitútom EIT Food.

Test farms pomôže overiť poľnohospodársku technológiu alebo produkt v reálnych podmienkach a zvýši tak šance na komerčný úspech.

Máte inovatívne riešenie zlepšujúce postupy v poľnohospodárstve a jeho vplyv na životné prostredie, fungujúci prototyp pre poľnohospodárske výzvy, ktorý môže byť testovaný na poli / sade / so zvieratami od júla 2021?

Prihláste sa do 30. apríla 2021 a zlepšite s nami poľnohospodárstvo!

Viac informácii o programe a podmienkach Test Farms nájdete na webstránke https://www.eitfood.eu/projects/test-farms

EIT Jumpstarter

“We can name lots of benefits from the EIT Jumpstarter – we have reached several achievements, made so many contacts, all the mentoring that we had in all these months is measureless, and of course the prize that will help us move forward.”

Miguel Cerqueira, CTO of 2BNanofood, first prize winner in the Food category

Máte inovatívny podnikateľský nápad a chcete naštartovať svoje podnikanie? Ocenený EIT Jumpstarter je späť a spája šesť najväčších európskych tematických inovačných sietí (EIT Health, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility).

Ak chcete založiť tomorrow’s science-based business podnikanie, prihláste sa ešte dnes na https://apply.eitjumpstarter.eu

Bol zahájený náborový proces pre EIT Food RIS Fellowships

Rozvi svoj talent v top agro-potravinárskych podnikoch počas platenej stáže v EÚ!

Študenti a absolventi Ing. štúdia s rôznym vzdelaním, ako aj doktorandi a postdokovia z krajín EIT RIS sú vítaní pri objavovaní pracovných príležitostí v potravinárskom priemysle získaním jedinečných, profesionálnych platených stáží v trvaní 3 až 6 mesiacov v rámci štipendií EIT Food RIS Fellowships Action Line. 

Termín ukončenia podávania prihlášok: 12. apríl 2021 o 23:59

EIT Food Government Executive Academy – Edition 2021

gives an opportunity to share good practices, benefit from lessons learned from other countries and participate in an international network of policy experts in the public sector, innovation policy / RIS3, leadership potential, entrepreneurial approach, and diversity.

The application deadline is 9th April 2021.

 

The Academy is delivered by University of Warsaw, EIT Food CLC North-East and EIT Food CLC South with a group of industrial partners: Danone, Bioazul, and VTT.


You can read more about it by visiting our website: http://timo.wz.uw.edu.pl/gea/

Pandemická kríza urýchli zmeny v poľnohospodárstve a potravinárskom odvetví 

V rámci projektu EIT Food Foresight podporeného Európskym inovačným a technologickým inštitútom EIT Food bola vypracovaná správa Food Foresight: Dôsledky pandémie COVID-19 na potravinárske odvetvie spoločnosťou EIT Food v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Deloitte.

Správa predstavuje regionálnu perspektívu, ako aj kapitoly venované jednotlivým štátom vrátane Slovenska a správa je dostupná na stiahnutie na adrese:

https://www.eitfood.eu/food-foresight

Pandemická kríza urýchli zmeny v poľnohospodárstve a potravinárskom odvetví