info

Máme víťazov súťaže EIT Food RIS INNOVATION PRIZES 2019

Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU sa 19. septembra uskutočnilo finále súťaže EIT Food RIS INNOVATION PRIZES 2019, prestížnej súťaže startupistov v agropotravinárskom sektore. Súťaž, na ktorej predstavilo svoje inovatívne nápady desať slovenských finalistov, sa uskutočnila v rámci projektu EIT Food Hub.

Podaných bolo 23 prihlášok, zahraničná EIT komisia vybrala 10 finalistov. Počas Demo dňa v Nitre boli finalisti hodnotení porotou, ktorú tvoril člen EIT Food z kolokačného centra vo Varšave, Poľsko a traja zástupcovia z praxe zo Slovenska. Poradie finalistov bolo určené 60 percentami na základe bodového hodnotenia zahraničnej EIT komisie a 40 percentami stanovenými porotou v rámci Demo dňa v Nitre.

Na prezentácii sa zúčastnilo desať tímov: SAMO Europe, LivingElements, NU3Gen, s.r.o., B4D - biomimicry for design, BFT, s.r.o., Honey Lab, Naše-Vaše, Modoo, Bee is to be a ŽI. Začínajúci podnikatelia v potravinárstve a agrosektore predviedli svoje inovatívne nápady a zabojovali o 5-tisíc a 10-tisíc eur.

Porota vybrala dvojicu víťazov. Spoločnosť NU3Gen, s.r.o., založená v roku 2016, sa špecializuje na sprostredkovanie a interpretáciu genetických dát. Zákazníci pomocou genetických testov zistia viac o svojom tele, o možných rizikách, o svojej športovej predispozícii, získajú odporúčania ako sa správne stravovať a i. Druhým víťazom je spoločnosť Living Elements s dizajnérskym experimentom zameraným na mikroriasy. Polyfunkčné svietidlo vytvorené z mikrorias poskytne okrem svojej základnej funkcie (svetlo) aj lokálnu potravu pre človeka.

Z monitorovania médií:

TV Nitrička: http://tvnitricka.sk/eit-food-demo-day-na-spu-v-nitre/

Demo day v Roľníckych novinách