New Technologies to manage Food Ecosystem

EIT Food RIS Inspire summer programme hľadá študentov s inovatívnymi nápadmi a podporuje študentské podnikanie a inovácie. V letnej škole New Technologies to Manage Food Ecosystems Summer School získate vedomosti o používaní počítačových nástrojov novej generácie (digital twins) na riadenie, kontrolu a údržbu potravinových ekosystémov. Pochopíte, ako možno digitálne technológie aplikovať vo vašom vlastnom miestnom ekosystéme s celoeurópskou víziou.


Pre viac informácii a prihlášku:
https://www.eitfood.eu/education/courses/new-technologies-to-manage-food-ecosystems