CEL 2021

Seminár: Zapojenie konzumentov do vývoja potravinového výrobku


Pozývame Vás na finálne stretnutie k projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs, ktoré sa bude konať dňa 16. novembra 2021 o 13:00 hod. prostredníctvom platformy Zoom.

Na seminári budú okrem výsledkov projektu diskutované aj pohľady spotrebiteľov, pohľady potravinárskych spoločností a panelová diskusia bude zameraná na potenciál spoločnej tvorby so spotrebiteľmi.


Registrácia: https://forms.gle/fsthxHXn95M7RvuC7

PROGRAM

EIT Food RIS CELs 2021

FBP na SPU v Nitre prináša jedinečnú príležitosť pre POTRAVINÁRSKE SPOLOČNOSTI zapojiť sa do medzinárodného projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs !

Máte záujem dozvedieť sa preferencie Vašich spotrebiteľov? Chcete vedieť viac o zisteniach projektu zameraného na nákupné správanie spotrebiteľov v súvislosti s potravinami?

Kontaktuje nás na eitfoodhub@uniag.sk a zúčastnite sa špecializovaného stretnutia, ktoré sa bude konať ONLINE 8. novembra 2021.