2023

EIT Food Awarenes day 2 in Slovakia - Food Safety and Control 

 Do you want to learn more about food safety and control? 

The aim of the Awarenes day: The conference is intended for the public community active in the food industry, food and analytical laboratories, food companies, food research and education. The aim of the conference is to present the latest trends in the food control, safety, food analysis, authentication and traceability of food, allergens and contaminants, analysis and evaluation by new methods. 

29 - 31. 2023 March, Pieštany 

EIT Food Awarenes day 1 in Slovakia -  Diskusia za okrúhlym stolom v agropotravinárskom sektore 

Zástupcovia regionálnych a národných expertov v agropotravinárskom sektore budú diskutovať a prezentovať novinky v Horizont Europe, Soil Mission, vo FNH-RI, EIT Food Hub,  o podpore v projektoch EIP,  o rozvoji v regionálnych integrovaných územných stratégiách.

Prostredníctvom S3P Agro-Food sú regióny EÚ a členské štáty schopné efektívnejšie implementovať svoje stratégie inteligentnej špecializácie a regionálne zainteresované strany profitujú z nových možností spolupráce s partnermi z iných regiónov.

Prizvaní experti: