EIT Food GROW

Projekt VÝCVIKU venovaný poľnohospodárom vo vidieckych oblastiach,

zameraný na poskytovanie kultúrnych nástrojov

na kultiváciu a produkciu PLODÍN technologicky pokrokovým a udržateľným spôsobomWORKSHOP 2021

SLOVENSKO: 21. OKTÓBRA


Hlavné témy:

Workshop pomôže účastníkom osvojiť si zručnosti, techniky a know-how zamerané na revitalizáciu pestovania starodávnych/tradičných odrôd plodín a liečivých rastlín. Cieľom workshopu je tiež priniesť znalosti o udržateľných inovatívnych poľnohospodárskych technikách, ako aj o inovatívnych nástrojoch na digitalizáciu poľnohospodárstva a zvýšenie výnosov z výroby.

Workshop je určený študentom II. a III. stupňa štúdia, vedecko-výskumným zamestnancom, poľnohospodárom a budúcim agronómom, ale aj podnikateľom a budúcim podnikateľom v daných oblastiach.

PRIHLASOVANIE NA: