Farm to Fork

EIT Food RIS Inspire programme hľadá pre letnú školu Summer School "Farm to Fork: Sustainable Production and Consumption in Public Canteen" študentov s inovatívnymi nápadmi na vybudovanie potravinového systému vhodného pre budúcnosť, ktorý bude produkovať zdravé a udržateľné potraviny pre všetkých.