INNOVPLANET

Na letnej škole Innovative Food Production for a Healthy Planet Summer SchooI v rámci EIT Food RIS Inspire programme budete vymýšľať inovatívne riešenia výziev ako znížiť používanie chemických vstupov, zvýšiť biodiverzitu, pomôcť sekvestrácii uhlíka v pôde, podporiť udržateľnejšie využívanie zdrojov, riadiť plytvanie potravinami a potreby vody. Pre študentov je to jedinečná príležitosť pracovať ako tím na startup projekte so študentmi z celej Európy, získať zručnosti a nadviazať kontakt prostredníctvom letnej školy financovanej EÚ.