Pandemická kríza urýchli zmeny vpoľnohospodárstve apotravinárskom odvetví

V rámci projektu EIT Food Foresight podporeného Európskym inovačným a technologickým inštitútom EIT Food bola vypracovaná správa Food Foresight: Dôsledky pandémie COVID-19 na potravinárske odvetvie spoločnosťou EIT Food v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Deloitte.

Správa predstavuje regionálnu perspektívu, ako aj kapitoly venované jednotlivým štátom vrátane Slovenska a správa je dostupná na stiahnutie na adrese:

https://www.eitfood.eu/food-foresight

Pandemická kríza urýchli zmeny v poľnohospodárstve a potravinárskom odvetví