EIT CELs

EIT Food Consumer Engagement Labs

Ceníme si vaše skúsenosti,

postrehy a názory,

a čo je najdôležitejšie,

zaslúžite si,

aby ste boli vypočutí!